флокулант-полиакриламид - 29.04.2013г.

2013-04-29

Публична покана с предмет: "Доставка на 700 кг. "флокулант-полиакриламид" и 500 кг.
"флокулант-високомолекулен катионогенен полиакриламид" за нуждите на
"Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)