Разпръскватели за йонообменни филтри - 26.04.2013г.

2013-04-26

Публична покана с предмет: "Доставка на 3 броя разпръскватели за йонообменни филтри в цех Химичен на ТР "София"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)