GPS оборудване и контрол на автомобилите -24.04.2013г.

2013-04-24

Публична покана с предмет:"Доставка и монтаж на GPS оборудване и програмно осигуряване за проследяване  и контрол на автомобилите и предоставяне на съпътстващи услуги за контрол на нивото на горивото в резервоарите и управление на автомобилния парк за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)