Доставка на 1800 кг. хидразин - 23.04.2013 г.

2013-04-23

Публична покана с предемет: "Доставка на 1800 кг. хидразин - хидрат 100% - активиран (хидразин 64%) за  нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)