Система за обществени поръчки по електронен път - 18.04.2013г.

2013-04-18

Публична покана с предмет: "Предоставяне на система за провеждане на обществени поръчки по електронен път и на електронни търгове за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД'' за срок  от 1 (една)година"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)