Доставка на натриева основа - 04.04.2013 г.

2013-04-04

Открита процедура с предмет: "Доставка на на 288 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на
ТР "София" и ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)