Ремонт на електробариера - 16.04.2013г.

2013-04-16

Публична покана с предмет: "Ремонт на електробариера и енергосъоръжения към индустриален железопътен клон"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)