Доставка на 140 тона коагулант - 10.04.2013г.

2013-04-10

Публична покана с предмет: "Доставка на 140 тона коагулант  (субстанция полиалуминиев оксисулфат) за Химически цех при ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)