Tехническа солна киселина - 04.04.2013г.

2013-04-04
Tехническа солна киселина - 04.04.2013г.

Публична покана с предмет: "Доставка на 280 тона техническа солна киселина за нуждите на цех Химичен в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)