Автоматизираната система за диспечерско управление - 12.03.2013г.

2013-03-12

Публична покана с предмет:  "Извънгаранционна поддръжка на Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) на "Топлофикация София" ЕАД, Автоматизираната система за управление на термохидравличния режим  (АСУТХР) на ТЕЦ "София", ОЦ"Земляне", ОЦ"Люлин", включително и системата за пренос на
пакети данни от ПС "Искър" към мрежова помпена станция за управление по крайна точка и Информационно управляващата система (ИУС) , на ВОЦ"Хаджи Димитър", ВОЦ"Суха река", ВОЦ "Левски - Г", ВОЦ"Овча купел 1", ВОЦ"Овча купел 2" и ВОЦ"Инжстрой"" за срок от 2 (две) години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)