Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на климатични съоръжения

2013-03-08

Публична покана с предмет:" Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на климатичните съоръжения и оборудване по приложен списък - спецификация, собственост на "Топлофикация София" ЕАД", с ежемесечна периодичност и извършване на услугата и при заявени технически проблеми за срок от 2 /две/ години", заедно с техническа спецификация - Приложение 1

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)