3000 литра йонообменна смола - 06.03.2013г.

2013-03-06

Публична покана с предмет: ''Доставка на 3000 литра йонообменна смола - силно основен анионит тип 2 за ТР "Земляне".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)