Верификация на годишни доклади - 25.02.2013г.

2013-02-25

Публична покана с предмет:  "Верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове за 2012г. в  "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)