Изграждане на търговско мерене на отпадни води в ОЦ Люлин

2013-02-14

 Публична покана с предмет:  "Изграждане на търговско мерене на отпадни води в ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)