Система за управление на сигурността - 11.02.2013г.

2013-02-11

Публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на Система за управление на сигурността на
информацията съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 и „Социална отговорност” съгласно изискванията на SA 8000:2008”.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)