Обслужване на климатичните съоръжения - 06.02.2013г.

2013-02-06

Публична покана  с предмет : "Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на климатичните съоръжения и оборудване по приложен списък - спецификация, собственост на  "Топлофикация
София" ЕАД", с ежемесечна периодичност и извършване на услугата и при заявени технически проблеми за срок от 2 /две/ години".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)