Доставка на слънчеви колектори - 25.01.2013г.

2013-01-25

Публична покана с предмет : "Инженеринг и доставка на слънчеви колектори с размери 2000/1000 милиметра -  2 kW за гореща вода за нуждите на "Толофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)