Доставка на пломби и капачки за топломери - 17.01.2013г.

2013-01-17

Публична покана с предмет: "Доставка на пломби и капачки за топломери за нуждите на "Топлофикация  София" ЕАД".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)