Сервизна поддръжка на персонални компютри - 16.01.2013г.

2013-01-16

Публична покана с предмет: "Aбонаментна сервизна поддръжка на персонални компютри и периферия, собственост на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)