Доставка и монтаж на 42 /четиридесет и два/ броя климатици за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

2013-01-04

Публична покана с предмет:Доставка и монтаж на 42 /четиридесет и два/ броя климатици за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)