Разработване на стратегия и провеждане на целогодишна кампания за комуникиране в общественото и интернет пространството

2013-01-04

Публична покана с предмет:

"Разработване на стратегия и провеждане на целогодишна кампания за
комуникиране в общественото и интернет пространството на новите методи за
подобряване обслужването на клиентите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)