Верификация на проект "Съвместно изпълнение"

2012-12-28

Публична покана с предмет: "Верификация на проект "Съвместно изпълнение" за "Рехабилитация на топлофикационната система на "Топлофикация София" ЕАД за 2012г."

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)