Инженеринг за каскадно присъединяване - 28.12.2012г.

2012-12-28

Публична покана с предмет: "Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А в ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)