'Функционални месечни, тримесечни проверки и сервизно техническо обслужване и текущ ремонт

2012-12-21

Публична покана с предмет: ''Функционални месечни, тримесечни  проверки и сервизно техническо  обслужване и текущ  ремонт на 7 броя автокранове и 1 брой автовишка''

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)