Създаване на стратегия и процедури, разработване инструментариум за вътрешна комуникация

2012-12-21

Публична покана с предмет: "Създаване на стратегия и процедури, разработване инструментариум  за вътрешна комуникация за срок от 12 /дванадесет/ месеца"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)