Тръби, колена и преходи - 19.12.2012г.

2012-12-19

Публична покана с предмет:"Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на "Топлофикация София" EАД, с пет обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)