Сервизно обслужване на климатичните съоръжения - 18.12.2012г.

2012-12-18

Публична покана с предмет: "Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на климатичните съоръжения и оборудване по приложен списък - спецификация, собственост на "Топлофикация София" ЕАД", с ежемесечна периодичност и извършване на услугата и при заявени технически проблеми за срок от 2 /две/ години".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)