Доставка на водомери за студена вода - 15.12.2012г.

2012-12-15

Публична покана с предмет:"Доставка на 505 броя водомери за студена вода с импулсен изход за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)