Подмяна на нагревни повърхности - 13.12.2012г.

2012-12-13

Публична покана с предмет: "Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности за водогрейни котли в централите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)