Пломби и капачки за топломери - 10.12.2012г.

2012-12-10

Публична покана с предмет: “Доставка на пломби и капачки за топломери за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)