Задължителни периодични прегледи - 10.12.2012г.

2012-12-10

Публична покана с предмет: „Провеждане на задължителни периодични прегледи на служителите на  „Топлофикация София” ЕАД съгласно изискванията на Наредба №3/1987г.”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)