Изготвяне и предоставяне на специализирани прогнози

2012-11-30

Публична покана с предмет:  "Изготвяне и предоставяне на специализирани прогнози и реално измерени стойности на температурата на въздуха и почвата за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД за срок от 2 (две) години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)