Tестер клещи - 21.11.2012г.

2012-11-21

Публична покана с предмет: "Доставка на един брой тестер клещи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)