Почистване на утайки - 21.11.2012г.

2012-11-21

Публична покана с предмет: Почистване на утайки от маслоуловителна шахта, с две обособени позиции:
Позиция 1-ТР "София"
Позиция 2 - ОЦ "Земляне"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)