Софтуерен продукт - 21.11.2012г.

2012-11-21

Публична покана с предмет: Доставка, внедряване, обучение на персонала и поддържане за срок от 1 /една/ година на софтуерен продукт за управление на процесите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки, в това число за планиране, управление, контрол и отчитане на дейностите по изпълнение на европейски/международни проекти и програми.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)