Изграждане на катодна защита на газопровода за ОЦ "Люлин"

2012-11-15

Публична покана с предмет: "Изграждане на катодна защита на газопровода за ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)