„Доставка и подмяна на разединители в ОРУ 110 кV в ТЕЦ „София”

2012-10-30

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на разединители в ОРУ 110 кV в ТЕЦ „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)