Обществени поръчки

2009-06-08Краен срок за представяне на оферти по обявени от „Топлофикация София”ЕАД Обществени поръчки

   1. 17.00 часа на 08.06.2009г. – „Печат, сгъване, пликоване и доставка на съобщения, фактури и писма до потребители на топлинна енергия”
   2. 17.00 часа на 11.06.2009г. – „Предоставяне на ваучери за безплатна храна по Наредба №11/21.12.05г. на работници и служители на „Топлофикация София”ЕАД
   3. 17.00 часа на 21.06.2009г. – „Изграждане на система за контрол и регистрация на вибрациите на турбогенератори № 1 и № 2 в ТР”София Изток”
   4. 17.00часа на 22.06.2009г. – „Доставка на тръбни снопове за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, с 4 обособени позиции”
   5. 17.00 часа на 05.07.2009г. – Доставка на нивопоказатели с пряко действие /нивомерни колонки/ и магнитни нивомери /магнитни колонки/ за ТР”София” и ТР”София Изток”, с две обособени позиции”
   6. 17.00 часа на 06.07.2009г. – „Изграждане на автоматизирана система за управление /АСУ/ на термо-хидравличния режим в ТР”София Изток”
   7. 17.00 часа на 13.07.2009г. – „Доставка на тръбни снопове за подгреватели ниско налягане I – ва степен към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР”София Изток”, с две обособени позиции”