Ремонтна дейност в почивна база "Искрец"

2012-11-05

Обществена поръчка с предмет: "Ремонтна дейност в почивна база "Искрец", с. Искрец - собственост на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)