Почистване на утайки от маслоуловителна шахта на територията на ТПМ

2012-10-23

Публична покана с предмет: "Почистване на утайки от маслоуловителна шахта на територията на ТПМ към ТР "София Изток" и ОЦ "Земляне"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)