Сигнално-охранителна техника

2012-10-22

Публична покана с предмет:
Охрана със "Сигнално-охранителна техника" на обекти на "Топлофикация София" ЕАД за срок от 20 /двадесет/ месеца

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)