Изработка на 1 брой дегазационна колона към резервоар

2012-10-17

Публична покана с предмет:
Изработка на 1 брой дегазационна колона към резервоар омекотена
декарбонизирана вода /РОДВ/ за химичен цех на ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)