Изграждане на търговско мерене на отпадни води в ОЦ "Люлин"

2012-10-17

Публична покана с предмет:
"Изграждане на търговско мерене на отпадни води в ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)