Натриев ериторбат -17.10.2012г.

2012-10-17

Публична покана с предмет:
"Доставка на  700 /седемстотин/ килограма  натриев ериторбат за нуждите на
цех "Химически" в ТР "София Изток""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)