Монтажни работи за ремонт на муфели в централите на "топлофикация софия" ЕАД

2012-10-10

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЧЛ. 14, Ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ: "Монтажни работи за ремонт на муфели в централите на "топлофикация софия" ЕАД с четири обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)