Охрана със "Сигнално-охранителна техника" - 09.10.2012г.

2012-10-09

Публична покана с предмет: Охрана със "Сигнално-охранителна техника" на обекти на "Топлофикация София" ЕАД за срок от 2 /две/ години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)