Обществени поръчки

2009-06-05

1.    Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства за период от дванадесет месеца за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, с две обособени позиции
2.    Печат, сгъване, пликоване и доставка на съобщения, фактури и писма до потребители на топлинна енергия
3.    Доставка на стоманени тръби за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, с 4 обособени позиции
4.    Изграждане на система за контрол и регистрация на вибрациите на турбогенератори № 1 и № 2 в ТР”София Изток”
5.    Изграждане на автоматизирана система за управление на термо-хидравличния режим в ТР”София Изток”
6.    Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане I – ва степен към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР”София Изток”, с две обособени позиции.