Провеждане на курс на обучение

2012-09-25

Публична покана с предмет:  "Провеждане на курс на обучение за придобиване и повишаване на квалификация по заваряване, провеждане на изпит и сертифициране на заваръчния персонал на  "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции."

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)