Доставка на 4756 тона разсол - 24.09.2012г.

2012-09-24

Публична покана с предмет:  "Доставка на 4756 тона разсол технически-пречистен за нуждите на  "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)