Изграждане на търговско мерене на отпани води в ОЦ "Люлин"

2012-09-14

Публична покана с предмет: "Изграждане на търговско мерене на отпани води в ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)